Agralan. Dla partnerów - współpraca

JAK TO DZIAŁA?

Partner otrzymuje wynagrodzenie za pozyskanie każdego klienta. Za pozyskanego Klienta uważa się takiego, który wykupił i opłacił jeden z planów abonamentowych, uprawniających do korzystania z Agralana. Klient opłaca abonament z góry – w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Wynagrodzenie jest wypłacane Partnerowi w terminie do 20 dni od daty opłacenia przez Klienta abonamentu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM AGRALANA?

Każdy, kto posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz ma doświadczenie w sprzedaży i opiece posprzedażowej w branży: usług informatycznych, usług technicznych, szeroko pojętych usług profesjonalnych, obrotu produktami rolnymi.

GDZIE SZUKAĆ KLIENTÓW?

Jeżeli wśród Twoich kontaktów są firmy działające w branży rolno-spożywczej, takie jak: młyny, kaszarnie, olejarnie, przetwórnie owocowo-warzywne, tłocznie soków owocowych, wytwórnie pasz, skupy zbóż, skupy owoców i warzyw, skupy żywca wieprzowego i wołowego – to są one potencjalnymi użytkownikami AGRALANA i mogą stać się dodatkowym, stałym źródłem Twoich przychodów.

NA CZYM POLEGA ROLA PARTNERA?

Rolą Partnera jest pozyskanie, wdrożenie i utrzymanie klienta, tj. doprowadzenie do tego, aby korzystał z programu i regularnie wnosił opłaty abonamentowe. Prace związane z utrzymaniem i rozwijaniem portalu, rozliczaniem opłat abonamentowych, opracowywaniem i publikowaniem materiałów szkoleniowych pozostają w gestii Insertu.

Odpowiemy na wszystkie pytania, zapoznamy Cię z warunkami umowy i szczegółami współpracy.