Dzierżawa na długie lata

Umowy dzierżawy zawierane są na 29 lat. Z uwagi na wielomilionowe koszty inwestycji, dzierżawca musi mieć zapewnioną ciągłość umowy. Przeczytaj, w jakiej sytuacji wydzierżawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy...

Możliwość komentowania Dzierżawa na długie lata została wyłączona

Dzierżawa pod fotowoltaikę i wiatraki

Dzierżawa ziemi pod farmy fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe - to gorący temat ostatnich miesięcy. Niepewna sytuacja w rolnictwie zmusza do poszukiwania innych źródeł dochodów. Coraz więcej gospodarzy (i to zarówno tych gospodarujących na niewielkim, jak i wielohektarowym areale) składa podpis pod umową na… 29 lat.

Możliwość komentowania Dzierżawa pod fotowoltaikę i wiatraki została wyłączona

Dodatkowe obowiązki związane z odrolnieniem gruntu

Inwestor, który planuje wyłączenie swojego gruntu rolnego z produkcji rolnej, powinien wiedzieć, że poza koniecznością poniesienia z tego tytułu stosownych opłat mogą zostać na niego nałożone także obowiązki o charakterze niepieniężnym. Przeczytaj, jakie to są obowiązki oraz jakie sankcje mogą mieć miejsce, gdy nie zostaną one dopełnione.

Możliwość komentowania Dodatkowe obowiązki związane z odrolnieniem gruntu została wyłączona

Sankcje z tytułu odrolnienia gruntów niezgodnie z prawem

Odrolnienie gruntów niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dalej jako „uogrl”) jest obarczone sankcjami. Nakładane są one na podmiot, który rozpoczął nierolnicze wykorzystanie gruntu rolnego z naruszeniem przepisów uogrl.

Możliwość komentowania Sankcje z tytułu odrolnienia gruntów niezgodnie z prawem została wyłączona

Należności i opłaty roczne z tytułu odrolnienia gruntu

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej oznacza, iż grunt może być użytkowany na cele nierolne. Niemniej jednak, odrolnienie gruntu aktualizuje obowiązek zapłaty należności oraz opłat rocznych. Ich wysokość, termin zapłaty oraz warunki zwrotu lub umorzenia zostały określone w przepisach ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dalej jako uogrl).

Możliwość komentowania Należności i opłaty roczne z tytułu odrolnienia gruntu została wyłączona

Odrolnienie gruntów

Ograniczony zasób terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych w Polsce oraz niższa cena gruntów rolnych w porównaniu do innych gruntów sprawiają, że coraz częściej w celu realizacji inwestycji poszukiwane i nabywane są grunty rolne, które poddawane są odrolnieniu. Dotyczy to zwłaszcza obszarów położonych w bliskim sąsiedztwie dużych miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie. Niemniej jednak, grunty rolne jako niepomnażalne dobro służące do produkcji roślinnej i zwierzęcej zostały poddane szczególnej ochronie prawnej. Odrolnienie rozumiane jako procedura przekształcenia gruntu rolnego na cele nierolne jest bowiem możliwe tylko w przypadkach ściśle określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dalej jako „uogrl”).

Możliwość komentowania Odrolnienie gruntów została wyłączona